INTERAKTYWNE WARSZTATY TELEWIZYJNE DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I LICEALNEJ. OBYWATEL PL

wszystkie osoby, chętne poczucia emocji związanych z udziałem w teleturnieju oraz poznania niektórych technik dziennikarskich i scenicznych.

 

WIEM, ŻE NIC NIE WIEM. Sprawdzimy Waszą wiedzę o naszym kraju w zakresie:

 

mowy ojczystej,

stroju ludowego,

literatury,

nauki i techniki,

historii,

przyrody i krajobrazu,

ustroju politycznego i administracji,

sportu,

 

CZY WIECIE, ŻE... Będą na Was czekały również zadania o charakterze:

 

wokalnym,

sprawnościowym,

tanecznym,

scenicznym,

 

Znajdą się zagadki dźwiękowe, filmowe i fotograficzne.

 

LITWO OJCZYZNO MOJA. Oczywiście będzie sprawdzian

na czytanie ze zrozumieniem.

 

POLISH POLISH*. Wykażecie się także umiejętnością promowania Polski wobec cudzoziemców. KOŁO RATUNKOWE. Jeśli niektóre z zadań będą za trudne, wtedy będzie można skorzystać z pomocy. Nasze warsztaty mają formę teleturnieju, co oznacza, że znajdujemy się w zaimprowizowanym, mobilnym studio telewizyjnym.

 

KAMERY, REŻYSERKI, EKRANY, LIVE. Przebieg spotkania jest realizowany na żywo w zapisie filmowym i transmitowany na duży ekran.

 

PREZENTACJE. Zajęcia będą ilustrowane prezentacją felietonów filmowych przedstawiających różne ciekawostki związane z Polską.

 

PAMIĄTKA. Z przebiegu warsztatów zrealizowany zostanie reportaż filmowy, który będzie przesłany do nauczycieli drogą elektroniczną na adres e-mailowy.

 

TWÓJ PASZPORT. Ten reportaż to symboliczny "paszport", który w formie pamiątki chcemy wręczyć wszystkim uczestnikom warsztatów.

 

ZAPRASZAMY DO ZABAWY

 

(…) W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji

i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki

w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. *

 

* CZĘŚĆ WSTĘPNA PODSTAWY PROGRAMOWEJ - JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM I LICEUM .